TEH-TEL d.o.o. Beograd audio i video interfonski sistemiTEH-TEL
Mokroluška 56
11000 Beograd
Tel: 011 393 0626
Tel/fax: 011 393 3000
E-mail: office@teh-tel.rs

Preduzeće TEH-TEL je organizacija čiji su delovanje i politika kvaliteta usmereni ka zadovoljnom krajnjem korisniku. Izlazeći u susret zahtevima i potrebama korisnika, obezbedili smo stabilan rast preduzeća tokom prethodnih godina i zauzeli lidersku poziciju u oblasti interfonskih sistema.

Za stečenu reputaciju treba da zahvalimo stručnim kadrovima koji čine TEH-TEL tim, energiji i profesionalizmu koijm pristupaju svim poslovnim aktivnostima.

Trudimo se da stvorimo radnu atmosferu koja će pobudi kreativnost zaposlenih i saradnika i otvoriti prostor za nova rešenja i izume u oblasti interfonskih sistema i bezbednosti objekata.

Privredna grana u kojoj delujemo insistira na poštovanju vrednosti kao što su pouzdanost, bezrezervna podrška, istrajnost, diskrecija, stalna težnja ka perfekciji i usavšavanju. Upravo te osobine su ugrađene u temelje poslovanja preduzeća TEH-TEL.

Naša uspešnost je direktno zavisna od uspešnosti naših partnera i saradnika, zbog čega se u svakom trenutku trudimo da im pomognemo da postanu bolji i uspešniji. I obrnuto, veoma smo zahvalni na svim dobronamernim sugestijama koje se tiču unapređenja naših poslovnih aktivnosti.

Timskim radom, profesionalnim i inovativnim pristupom nastojimo da prevaziđemo svaki izazov koji se, u veoma turbulentnom okruženju, postavlja pred naše preduzeće.

Katalog shema povezivanja audio i video interfona sa opisima možete preuzeti ovde.
Kompletan TEH-TEL katalog audio i video interfona sa opisima možete preuzeti ovde.
Katalog sa ponudom audio i video interfonskih kompleta za maloprodaje možete preuzeti ovde.
 
© Copyright TEH-TEL 2018.